Pierwsza pomoc w ataku padaczki
Zachowaj spokój – napady najczęściej ustępują po 2-3 minutach
Oparzenia – pierwsza pomoc
Niezależnie od rodzaju oparzenia podstawową zasadą jest to, aby ratownik upewnił się, że zagrożenie minęło. Nie można przystępować do czynności ratunkowych, gdy istnieje ryzyko niebezpieczeństwa. W takiej sytuacji jedynym sposobem na udzielenie pomocy jest wezwanie służb ratunkowych. Jeżeli jest bezpiecznie, należy postępować zgodnie z zasadami, które różnią się w zależności od rodzaju oparzenia.
Pierwsza pomoc przy krwotoku z nosa
Krwawienie z nosa zdarzyło się każdemu – lekkie, silne, spowodowane urazem bądź „samoistne”.
Pierwsza pomoc przy porażeniu prądem
Podczas udzielania pierwszej pomocy osobie porażonej, trzeba zachować szczególną ostrożność, by samemu nie ulec wypadkowi. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że nie wolno dotykać osoby poszkodowanej bez uprzedniego odłączenia jej od źródła prądu.
Jak udzielić pierwszej pomocy osobie nietrzeźwej
Pamiętaj Twoje zdrowie i bezpieczeństwo jest najważniejsze.
Wyposażenie apteczki
Jeszcze kilka lat temu sytuacja na rynku apteczek była zupełnie inna niż obecnie. Zestawy były bardzo proste, niezbyt dobrze wyposażone i niestety zdarzało się, że w sytuacjach awaryjnych nie zdawały egzaminu. Na szczęście czasy, kiedy znajdowały się tam tylko plastry, woda utleniona i kilka bandaży, minęły i wiele wskazuje na to, że już nie wrócą.
Pierwsza pomoc w pracy
Zgodnie z Art. 209 Kodeksu Pracy pracodawca jest zobowiązany:
OCHRONA PRAWNA OSÓB UDZIELAJĄCYCH POMOCY
Udzielenie pierwszej pomocy to obowiązek – nie tylko moralny, ale także prawny. Wbrew obiegowym opiniom osoba udzielająca pierwszej pomocy podlega szczególnej ochronie i nie grozi jej odpowiedzialność prawna wobec osoby, której udziela pomocy.
OBOWIĄZEK UDZIELANIA POMOCY REGULUJE PRWO
W Polsce, konsekwencje prawne za zaniechanie takiej pomocy przewiduje art. 162 kodeksu karnego:
4 ZŁOTE MINUTY
To niewiele. Nagłe zatrzymanie krążenia następuje w różnych okolicznościach, jednak niezmienne pozostaje to, że na uratowanie życia mamy tylko 4 minuty, licząc od chwili zdarzenia. To co wydarzy się podczas ich trwania ma kluczową rolę – szybko przeprowadzona reanimacja i defibrylacja znacząco zwiększają szansę przeżycia, z kolei brak działań oznacza śmierć.
Pozycja boczna ustalona
Pozycja będąca jedną z pozycji bezpiecznych, umożliwiająca bezpieczne bez przyrządowe utrzymanie drożności górnych dróg oddechowych.
Sposób postępowania na miejscu zdarzenia
Nie zwlekaj z udzieleniem pierwszej pomocy, ponieważ często sekundy decydują o ludzkim życiu. Zachowaj spokój. Jeżeli nie wiesz, jak sobie poradzić, od razu wezwij pomoc.
 Wzywanie pomocy
Wezwania pomocy należy dokonać po ustaleniu stanu poszkodowanego, ale przed rozpoczęciem udzielania pomocy (bezwzględnie dotyczy to resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ale można poświęcić 1 minutę na opatrzenie obrażeń bezpośrednio zagrażających życiu, jak krwotok, czy wstrząs) lub – o ile to możliwe – równocześnie (np. prosząc przechodnia, aby zrobił to za ratownika).
Szukaj