OBOWIĄZEK UDZIELANIA POMOCY REGULUJE PRWO

OBOWIĄZEK UDZIELANIA POMOCY REGULUJE PRWO

W Polsce, konsekwencje prawne za zaniechanie takiej pomocy przewiduje art. 162 kodeksu karnego:

§ 1.

Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albociężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby naniebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2.

Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albow warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

Szukaj