Przejście sugerowane

Przejście sugerowane

𝙉𝙖 𝙥𝙧𝙯𝙚𝙟𝙨́𝙘𝙞𝙪 𝙨𝙪𝙜𝙚𝙧𝙤𝙬𝙖𝙣𝙮𝙢 𝙥𝙞𝙚𝙨𝙯𝙮 𝙣𝙞𝙚 𝙢𝙖 𝙥𝙞𝙚𝙧𝙬𝙨𝙯𝙚𝙣́𝙨𝙩𝙬𝙖!W przypadku przejścia sugerowanego to na pieszym ciąży odpowiedzialność przepuszczenia kierowców. Będzie mógł on przejść przez jezdnię dopiero wtedy, gdy jest pewny, że nie wymusi pierwszeństwa na pojazdach.

Przejście sugerowane powinno być technicznie dostosowane, by umożliwić przekraczanie jezdni, jednak w przeciwieństwie do przejść dla pieszych nie znajdziemy na nich ani znaku pionowego D-6 lub D-6b, ani poziomego P-10, czyli tzw. zebry.

𝗣𝗿𝘇𝗲𝗽𝗶𝘀𝘆:

𝗔𝗿𝘁. 𝟮 𝗽𝗸𝘁 𝟭𝟭𝗮 𝘂𝘀𝘁𝗮𝘄𝘆 𝗣𝗼𝗥𝗗

Przejście sugerowane – nieoznakowane, dostosowane technicznie miejsce umożliwiające przekraczanie jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przez pieszych, niebędące przejściem dla pieszych.

𝗣𝗿𝘇𝗲𝗽𝗶𝘀𝘆:𝗔𝗿𝘁. 𝟭𝟯 𝘂𝘀𝘁. 𝟮 𝘂𝘀𝘁𝗮𝘄𝘆 𝗣𝗼𝗥𝗗

Przechodzenie przez jezdnię lub drogę dla rowerów poza przejściem dla pieszych jest dozwolone na przejściu sugerowanym albo poza przejściem sugerowanym jeżeli odległość od przejścia dla pieszych przekracza 100 m.

𝗣𝗿𝘇𝗲𝗽𝗶𝘀𝘆:𝗔𝗿𝘁. 𝟭𝟯 𝘂𝘀𝘁. 𝟯 𝘂𝘀𝘁𝗮𝘄𝘆 𝗣𝗼𝗥𝗗

Przechodzenie przez jezdnię lub drogę dla rowerów poza przejściem dla pieszych, o którym mowa w ust. 2, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni lub drogi dla rowerów iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni lub drogi dla rowerów.

Szukaj