Wzywanie pomocy

Wzywanie pomocy

Wezwania pomocy należy dokonać po ustaleniu stanu poszkodowanego, ale przed rozpoczęciem udzielania pomocy (bezwzględnie dotyczy to resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ale można poświęcić 1 minutę na opatrzenie obrażeń bezpośrednio zagrażających życiu, jak krwotok, czy wstrząs) lub – o ile to możliwe – równocześnie (np. prosząc przechodnia, aby zrobił to za ratownika).

Zwykle zawiadamia się pogotowie ratunkowe, ale można także powiadomić straż pożarną i policję w przypadku wypadku drogowego.

NUMERY ALARMOWE:

112 - NUMER ALARMOWY (jednolity ogólnoeuropejski)

997 - POLICJA

998 - STRAŻ POŻARNA

999 - POGOTOWIE RATUNKOWE

Przy zgłaszaniu wezwania należy podać (istotna kolejność):

  1. miejsce zdarzenia;
  2. rodzaj zdarzenia (wypadek drogowy, wypadek w pracy, etc.);
  3. liczbę poszkodowanych;
  4. stan poszkodowanych;
  5. imię i nazwisko wzywającego pomocy;
  6. numer telefonu, z którego dzwonimy.

Po podaniu wszystkich informacji należy poczekać na dodatkowe pytania dyspozytora i potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

Szukaj