ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA RATOWNICTWA DROGOWEGO

to inicjatywa która powstała, by połączyć osoby, które chcą nieść pomoc innym.

NASZE CELE:

 • działania na rzecz ratownictwa i ochrony ludności oraz współdziałanie w tym zakresie z Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym, oraz Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, organami samorządowymi, rządowymi i innymi podmiotami,
 • działania na rzecz rozpowszechniania wiedzy w zakresie ratownictwa, ratownictwa medycznego, pierwszej pomocy, BHP, ochrony i promocji zdrowia,
 • działania na rzecz zwiększenia dostępności do wiedzy w zakresie ratownictwa medycznego, pierwszej pomocy, BHP, ochrony i promocji zdrowia,
 • wymiana doświadczeń i nawiązywanie współpracy w środowiskach związanych z ratownictwem, ratownictwem medycznym, pierwszą pomocą, BHP, ochroną i promocją zdrowia,
 • działania polegające na inicjowaniu, organizacji i koordynacji zajęć z zakresu ratownictwa, ratownictwa medycznego, pierwszą pomocą, BHP, ochroną i promocją zdrowia,
 • współpraca przy organizowaniu pomocy poszkodowanym oraz pomoc ofiarom podczas wypadków komunikacyjnych, pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof, konfliktów zbrojnych i wojnach w kraju i za granicami,
 • działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa użytkowników dróg,
 • ratownictwo i ochrona ludności,
 • niesienie pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia,
 • udoskonalanie działań w zakresie ratownictwa, ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności,
 • zwalczanie miejscowych zagrożeń,
Szukaj