Podstawowy kurs pierwszej pomocy BLS/AED

4 minuty - to niewiele!

Nagłe zatrzymanie krążenia następuje w różnych okolicznościach, jednak niezmienne pozostaje to, że na uratowanie życia mamy tylko 4 minuty, licząc od chwili zdarzenia. To co wydarzy się podczas ich trwania ma kluczową rolę – szybko przeprowadzona reanimacja i defibrylacja znacząco zwiększają szansę przeżycia, z kolei brak działań oznacza śmierć.

Oferta szkoleniowa

Na kursie BLS/AED nauczysz się podstawowych umiejętności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy.
Adresaci kursu:
Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się prawidłowo oceniać stan poszkodowanego i właściwie reagować w sytuacjach zagrożenia życia.
Cele kursu:
Kurs to przygotowanie do wykonywania wszystkich podstawowych działań z zakresu pierwszej pomocy.

Program kursu

  1. Udzielanie pierwszej pomocy – aspekty prawne i odpowiedzialność karna.
  2. Bezpieczeństwo - prawidłowe zachowanie w miejscu wypadku.
  3. 112 - prawidłowe powiadamianie służb ratowniczych.
  4. Kontrola podstawowych funkcji życiowych.
  5. Wykonanie RKO (resuscytacji krążeniowo – oddechowej) – kiedy i jak?
  6. RKO z użyciem defibrylatora AED.
  7. Omdlenia – postępowanie z osobą nieprzytomną.
  8. Pozycja boczna bezpieczna.
Kurs trwa 4 godziny.
Grupa 8 - 10 osób.
Cena kursu: 110 zł / osoba
Szukaj